El-kretsens policy

Sökresultat

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektroniska produkter. Vi skall kännetecknas av kompetens, ansvar, fexibilitet och medvetenhet om verksamhetens påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi arbetar målinriktat och systematiskt med att ha en kompetent personal som ständigt söker den miljömässigt och ekonomiskt bästa behandlingen av det avfall vi samlar in.

Vi präglas av ett åtagande att upprätthålla höga sociala, miljömässiga och etiska normer till förmån för alla intressenter i El-Kretsens värdekedja.

Vi värnar om trivsel, kunskap, delaktighet och ledarskap som viktiga kompetenser.

Vi lever upp till lagar och andra krav som samhället och våra intressenter ställer på oss.

2014-02-26
WEEE-direktivet Revideringen av WEEE-direktivet pågår men har blivit något försenad. Vi hoppas ha mer information från Miljödepartementet under maj månad.
2014-02-19
Rapportering till Naturvårdsverket Naturvårdsverket har skickat en påminnelse till alla producenter om att rapportering till EE- och Batteriregistret skall göras senast den 31/3. Ni som har rapporteringsavtal tecknat med oss kan bortse från detta.
Producerat av: 203 Creative