El-kretsens policy

Sökresultat

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektroniska produkter. Vi skall kännetecknas av kompetens, ansvar, fexibilitet och medvetenhet om verksamhetens påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi arbetar målinriktat och systematiskt med att ha en kompetent personal som ständigt söker den miljömässigt och ekonomiskt bästa behandlingen av det avfall vi samlar in.

Vi präglas av ett åtagande att upprätthålla höga sociala, miljömässiga och etiska normer till förmån för alla intressenter i El-Kretsens värdekedja.

Vi värnar om trivsel, kunskap, delaktighet och ledarskap som viktiga kompetenser.

Vi lever upp till lagar och andra krav som samhället och våra intressenter ställer på oss.

2014-09-01
Nya WEEE direktivet fastslaget Miljödepartementet har nu fattat beslut om hur den svenska förordningen skall ändras för att ta steget vidare mot ökad materialåtervinning och en anpassning till de nya regler som anges i direktivet.
2014-05-20
Nytt produktbibliotek i Deklarationsportalen Vi vill göra det enklare för er som kund att deklarera till oss. Därför har vi byggt ett nytt produktbibliotek där du snabbt hittar information om olika produkter och hur de ska deklareras. Gå in redan idag och kika!
Producerat av: 203 Creative